Consortium Spoorzone Breda

``creëert een werkelijkheid om van te dromen…``

Wij zijn Consortium Spoorzone Breda

bestaande uit woningcorporatie Alwel en Winters bouw & ontwikkeling.

Samen zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Breda, CrossMark en het Havenkwartier in het bijzonder. In 2002 hebben wij het initiatief genomen tot de oprichting van Consortium Spoorzone Breda

Hoogwaardige kwaliteit, samenhang en samenwerking zijn onze kernwaardes. Wij geloven dat een goede samenhang tussen de gebouwen (woningen, commerciële ruimtes, culturele voorzieningen), de openbare ruimte en een nauwe samenwerking van alle gebruikers een voorwaarde en de succesfactor zijn om te komen tot de juiste dynamiek en aantrekkingskracht van het te ontwikkelen gebied.

Door de focus op vastgoed uit te breiden naar erfgoed en cultuurgoed leidt dit tot een hogere verblijfskwaliteit in het gebied.

Vanuit dit geloof hebben wij de ambitie om aansprekende projecten te ontwikkelen waar kwaliteit en duurzaamheid een gegeven zijn en enthousiasme voorop staat. Altijd samen met gelijkgestemde partijen. Bij het (her)ontwikkelen ontstaan er door deze manier van werken gebouwen die opvallen en gebieden die een eigen sfeer gaan ademen.

Consortium Spoorzone Breda
Creëert een werkelijkheid om van te dromen

Consortium Spoorzone Breda bestaat uit de volgende bedrijven:

Meerwaarde Consortium Spoorzone Breda

 • Koesteren onze stad Breda.
 • Vervlechting van Erfgoed, Cultuurgoed en Vastgoed is een voorwaarde.
 • Voelen zich betrokken, maar willen ook actief betrokken zijn.
 • Uitgesproken visie op hoogwaardige projectontwikkeling.
 • Nemen uitsluitend genoegen met hoogst haalbare.
 • Projectontwikkeling met een eigen identiteit en het karakter van het gebied versterkend.
 • Samenwerking met diverse partners staat voorop.
 • Specifieke kennis van de lokale markt.
 • Gezamenlijkheid van bedrijven levert een imposant netwerk.

Pleidooi voor samenhang en samenwerking

 • Door de focus op Erfgoed en Cultuurgoed uit te breiden naar Vastgoed zorgt dit voor een hogere verblijfskwaliteit in het gebied.
 • Betrokken en trotste gebruikers zijn de succesfactor van het project.
 • Inbreng van vastgoed vraagt om investering in bestaande voorzieningen en openbare ruimte.
 • Vervlechting van erfgoed, cultuurgoed en vastgoed vergroot de leefbaarheid en veiligheid.
 • Cultureel ontwikkelen is economische ontwikkeling voor alle partijen.
 • Plezier in samenwerken leidt tot onderlinge versterking en een gedeeld succes.