Projecten

Herontwikkeling van Klavers Jansen:
Erfgoed > Cultuurgoed > Vastgoed

Consortium Spoorzone Breda staat voor de uitdagende missie om op de locatie Klavers Jansen – in het Havenkwartier in Breda – vier woongebouwen en een aantal commerciële en culturele ruimtes te realiseren die een bijzondere relatie aangaan met de openbare ruimte. Samen met de gemeente Breda is zorgvuldig onderzocht hoe deze gebouwen het karakter en de meerwaarde van de plek kunnen versterken. Dit intensieve haalbaarheidstraject heeft ertoe geleid dat de gemeente en het Consortium Spoorzone Breda overeenstemming hebben bereikt over de herontwikkeling van het gebied Klavers Jansen.

Belangrijke voorwaarden voor de herontwikkeling Klavers Jansen zijn onder meer:

  • De inbedding van het erfgoed in het nieuw te ontwikkelen stadsdeel
  • Een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Hoe kan de look en feel dusdanig versterkt worden dat het de identiteit van Klavers Jansen in zijn geheel versterkt
  • De realisatie van vernieuwende architectuur
  • Het behoud van de sfeer van een culturele broedplaats
  • Door de vervlechting van vastgoed met cultuurgoed kan de huidige aantrekkelijke culturele identiteit worden versterkt en bestendigd
  • De commerciële ruimtes op de begane grond die complementair zijn aan de belevingswereld van het dwaalgebied en daarmee met de aanwezige culturele activiteiten voorzien in het 24/7-gevoel en dynamiek van het gebied.

In het ontwerp van de vier nieuwe bouwvolumes is gekeken naar de waarden en kwaliteiten van de (huidige) bebouwing in de directe nabijheid. Een zoektocht naar hoe de nieuwe gebouwen zich in maat en schaal kunnen voegen in de context van zowel Klavers Jansen als de wijk Belcrum.

De architectonische verschijningsvorm van de nieuwe gebouwen? Robuust, stedelijk, stevig, stoer, eerlijk, industrieel en kloek. Overtuigend aansluitend bij de authentieke, industriële aard van de oorspronkelijke plek enerzijds en bij de ambitie naar vernieuwing van het Havenkwartier anderzijds.

Toekomstbeeld Klavers Jansen:
Een werkelijkheid om van te dromen

Gaandeweg ontstaat… tussen de nieuwe woon-, werk-, en cultuurgebouwen een nieuwe intrigerende stadsstructuur; Klavers Jansen.

The experience of a New Breda. Een dwaalmilieu van eigenzinnige pleinen, straatjes en steegjes waaraan genoten, gewerkt en gewoond wordt. Waar historische gebouwen en robuuste contemporaine architectuur elkaar raken. Waar culturele clusters, ateliers en publieke functies zich hebben gevestigd in de oude panden waar koortsachtig wordt gebroed op vernieuwing en waar nieuwe ideeën worden ontwikkeld.

Het is hier één groot samenkomen van Bredase cultuuruitingen: theater, muziek, dans, tentoonstellingen en podiumkunsten. Hier werkt de experimentele garde van de Bredase makers scene in stoer afgewerkte ateliers.

Wonen op de locatie Klavers Jansen is pionierend leven – ontvankelijk voor ‘het verrassend nieuwe’ – in een dynamisch stedelijk gebied ‘met rauwe randjes’. Een plek die broeit van de creatieve energie en waar culturele activiteiten bloeien.

De stedelijke woonomgeving die niet overal helemaal af is en die constant verandert mede door de aanwezigheid van actief cultureel leven, is uitermate bepalend in de wijze waarop het gebied wordt beleefd. De nieuwe bewoners zijn erop afgekomen. Evenals de talloze nieuwsgierige bezoekers. Ze appreciëren de eigen omgevingsidentiteit en de bijzondere – stoere, ruige, kloeke – architectuur van Klavers Jansen. Ze vinden de reuring aantrekkelijk. Je ervaart op een plek te zijn waar van alles gebeurt. Je bent ooggetuige van de transitie. Het biedt nieuwe ervaringen en mogelijkheden om je zelf te ontwikkelen. Het geeft je een uniek gevoel van vrijheid en flexibiliteit. Het intensiveert je bestaan.

Stad en land praat erover. Dat gebied met de rauwe randjes. Dat uitdaagt om te experimenteren en waar het ook kan. Het oefent enorme aantrekkingskracht uit op bewoners, creatieve ondernemers, kunstenaars en bezoekers. Nog even en het gebied markeert de entree van het compleet vernieuwde, met visie her ontwikkelde Havenkwartier. Klavers Jansen blijkt het centrum en aanjager van de toekomstige dynamiek van het nieuwe Breda.

Planning:
Op dit moment wordt het stedenbouwkundig schetsontwerp verder uitgewerkt. Tevens wordt samen met de gemeente de bestemmingsplanprocedure van Klavers Jansen opgestart. Gedurende deze fase worden alle stakeholders en bewoners uit de directe omgeving gevraagd naar hun reactie op de plannen.

De verwachting is dat omstreeks begin 2023 wordt begonnen met de bouw; de start van de transformatie van het Havenkwartier.