Nieuws

De meest gestelde vragen over de Gebiedsontwikkeling Klavers Jansen

 

1. Wat is de rolverdeling binnen de herontwikkeling Klavers Jansen

Gemeente Breda:

  • Transformatie bedrijfsgebouwen in cultuurvastgoed
  • Inrichting van de hele openbare ruimte*
  • Doorontwikkeling van het artistieke profiel Live Art


Consortium Spoorzone Breda:

  • Ontwikkeling woningbouw en commerciële ruimtes op de locaties Minister Kanstraat en Industriekade

*de openbare ruimte is de verbinding tussen erfgoed, cultuurgoed en vastgoed en wordt daarom ontwikkeld in overleg met de cultuurinstellingen van Klavers Jansen​ en Consortium Spoorzone Breda.

2. Hoeveel nieuwe woningen komen er in het gebied Klavers Jansen?

Min. Kanstraat project 1: woningbouw | 18 woningen

Speelhuislaan project 2: woningbouw | 20 appartementen en commerciële ruimte

Industriekade project 3: woningbouw | 24 appartementen vrije sector, 16 appartementen sociale huur en commerciële ruimte.

Parkeren: alle nieuwe woningen binnen het Klavers Jansen gebied krijgen een parkeerplaats in de parkeergarage onder project 1 en 2 en een klein deel in de Minister Kanstraat. Door rioolvernieuwing kunnen hier meer parkeerplaatsen worden aangelegd dan er nu zijn.

Fietsenstalling op de begane grond voor de appartementen. Nodigt uit om sneller de fiets te pakken.

3. Over welke culturele voorzieningen praten we?

Kwadrant 2 – Huisvesting culturele voorzieningen zoals Tiuri, Electron en De Nieuwe Veste in de Stokvishallen, Podium Bloos en The Loads. En de hoofdkantoren van BredaPhoto, Graphic Matters, Playgroundfestival for digital arts die momenteel in het Stokviskantoor zijn gevestigd.

4. Wat gebeurt er met de bestaande woningen en panden zoals de Azijnfabriek en de kleine woningrij?

Vanuit de historische karakteristiek blijven de drie bestaande woningen en de Azijnfabriek aan de Industriekade behouden.

5. Hoe is mobiliteit binnen Klavers Jansen nu en in de toekomst geregeld?

  • Op dit moment ligt er een voorstel voor uitbreiding van het parkeerreguleringsgebied Belcrum.
  • Klavers Jansen wordt een voetgangersgebied.
  • Door het vervangen van het riool aan de Minister Kanstraat vindt er een herinrichting van deze straat plaats waardoor er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen.
  • Parkeren bezoekers culturele voorzieningen Klavers Jansen: ‘s avonds naar Speelhuislaan/Watertoren.
  • Alle nieuwe vrije sectorwoningen binnen het Klavers Jansen gebied krijgen één parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. De sociale woningbouw krijgt een parkeerplaats in de nieuw her-in-te-richten Minister Kanstraat.
  • Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar mobiliteitsconcepten zoals bijvoorbeeld de inzet van elektrische deelauto’s en fietsen.


6. Wat wordt bedoeld met vervlechting van erfgoed, cultuurgoed en vastgoed (woningbouw)

Als een van de voorwaarden van de herontwikkeling van Klavers Jansen wordt genoemd de vervlechting van erfgoed, cultuurgoed en vastgoed. Dit betekent een gebied waar het industrieel erfgoed behouden blijft, het aanwezige cultuurgoed wordt gekoesterd en vastgoed van de woningbouw wordt toegevoegd. Een duurzame verbinding van drie onderdelen die elkaar onderling versterken. De inrichting van de openbare ruimte is hierbij een belangrijke drager. Hier vindt namelijk de (fysieke) verbinding plaats tussen het bestaande erfgoed, het cultuurgoed (waarvoor de gemeente zich inzet en de regie voert) en het vastgoed (dat Consortium Spoorzone Breda gaat realiseren).

Er ontstaat een dwaalmilieu van eigenzinnige pleinen, straatjes en steegjes waaraan genoten, gewerkt en gewoond wordt.

De verbinding van woningbouw en cultuurgoed maakt het noodzakelijk dat er extra wordt ingezet op zaken als akoestische isolatie en hoogwaardige woningbouw. Daarnaast creëert het een toegankelijk en veilig leefklimaat.

7. Waarom is er sprake van hoogbouw (9 bouwlagen) in project 3?

Wanneer je vanuit de binnenstad bij het gerechtsgebouw het Havenkwartier binnenkomt is de locatie aan de Industriekade het eerste zichtmoment van Klavers Jansen. Dit maakt dat deze locatie geschikt is voor een ‘in-het-oog-springend’ gebouw. Een aansprekend gebouw dat symbool staat voor de dynamiek en aantrekkelijkheid van het nieuwe gebied en zorgt voor de aantrekkingskracht vanuit de binnenstad naar het nieuwe Havenkwartier. 

8. Wat is de planning? En wanneer zijn de eerste bouwactiviteiten te verwachten?

Samen met de gemeente wordt de laatste hand gelegd aan de haalbaarheidsfase van Klavers Jansen. Gedurende deze fase worden alle stakeholders en bewoners uit de directe omgeving gevraagd naar hun reactie op de plannen van het Consortium Spoorzone Breda. Deze informatie wordt mede als input gebruikt bij het vaststellen van het stedenbouwkundig plan. Na deze fase wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart.

De verwachting is dat omstreeks eind 2019/begin 2020 wordt begonnen met de eerste twee woongebouwen aan de Minister Kanstraat; de start van de transformatie van het Havenkwartier.